Kandydaci do Rady Osiedla Naramowice

Zależy nam, żeby Naramowice rozwijały się w dobrym kierunku!

Nasze obszary aktywności i działań w Radzie Osiedla Naramowice:
brak placów zabaw na osiedlach - Naramowice
Zielona przestrzeń dla sportu, kultury i rekreacji

Nowe tereny zielone i rekreacyjne, miejsca dla sportu, kultury i wypoczynku – zarówno dla najmłodszych, jak i seniorów – to dla nas jedno z kluczowych zagadnień.

Szczególny nacisk położymy na:

 • budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z bieżnią lekkoatletyczną
 • stworzenie ogrodu społeczno-edukacyjnego
 • nowe i bezpieczne place zabaw
 • zielony plac zabaw we wschodnich Naramowicach
 • czyste i sprzyjające aktywności tereny zielone
 • rozbudowę ogólnodostępnych miejsc spotkań społecznych
 • nowe nasadzenia drzew i krzewów
 • wybieg dla psów od strony ul. Umultowskiej przy lasku Piątkowskim (współpraca z Piątkowem)
Brak chodników na ulicy Bolka - Naramowice
Infrastruktura – naprawa i rozbudowa

Planujemy wykorzystać budowę nowej trasy tramwajowej i ulicy Nowej Naramowickiej do wyeliminowania problemów w zakresie infrastruktury.

Najważniejszymi planowanymi działaniami w tej kwestii są:

 • kontynuacja remontów i budowa nowych chodników (np. Bolka)
 • doświetlanie przejść dla pieszych celem poprawy bezpieczeństwa
 • praca nad odpowiednim oznaczeniem skrzyżowań i przejść, po których poruszają się piesi
 • nowe nawierzchnie ulic
 • nowe wiaty przystankowe
 • dopilnowanie budowy tramwaju i Nowej Naramowickiej, zabieganie o remont starej Naramowickiej
 • budowa oświetlenia ul. Karpiej, Rubież i Sielawy
Przejście na ulicy Błażeja - wjazd z Naramowickiej
Bezpieczeństwo i porządek

Naramowice najczystszą dzielnicą Poznania! Będziemy dążyć do tego, by nasze osiedle było przykładem czystości. Ponadto chcemy skupić się nad następującymi zagadnieniami:

 • usunięcie nielegalnych wysypisk śmieci, edukacja mieszkańców, wspólne kwartalne akcje sprzątania i „czysty patrol”
 • pojemniki na segregowane śmieci przed każdą szkołą i placach zabaw (edukacja)
 • więcej koszy na śmieci
 • monitoring w całej dzielnicy – szczególnie przed szkołami i w ważnych punktach
 • poprawa infrastruktury przed szkołami – bezpieczne otoczenie przyjazne dla dzieci
 • współpraca ze Strażą Miejską w kwestii poprawy bezpieczeństwa i estetyki dzielnicy
Dzieci nudzą się na Naramowicach
Dialog, informacja i integracja

Stawiamy na lepszą komunikację na linii Mieszkańcy – Rada Osiedla. Będziemy efektywnie informowali o wydarzeniach, prowadzonych działaniach oraz integracji lokalnej społeczności. Pragniemy pracować nad:

 • współpracą z sąsiednimi dzielnicami – w szczególności z Umultowem i Piątkowem
 • stworzeniem Sąsiedzkiego Domu – miejsca wydarzeń kulturalnych, dyskusji, integracji sąsiedzkiej (potańcówki, koncerty, pokazy filmów, warsztaty dla dzieci)
 • współpracą z Filią Naramowicką Biblioteki Raczyńskich
 • promocją młodych talentów z dzielnicy
 • wspieraniem i promowaniem lokalnych przedsiębiorców – jesteśmy dumni z Naramowic, chwalimy się naszym potencjałem ludzkim
 • współpracą z władzami Miasta, radnymi miejskimi i urzędnikami celem zdobywania środków na realizację ważnych dla Naramowic zadań, w tym poprawę rozwiązań komunikacyjnych
Zrobiliśmy dla Naramowic - nasze wybrane działania:
Naramowice Biegają i ratują graby
Naramowice Biegają i podlewają graby, aby je ratować
Integracyjny rajd rowerowy drużyn Naramowic i Świerczewa
spotkanie drużyn - integracyjny rajd rowerowy drużyn Naramowic i Świerczewa
Akcja wiosenne porządki – sprzątamy Naramowice
Akcja wiosenne porządki - sprzątamy Naramowice
Sadzenie 2000 kwiatów przy parku Żurawiniec
2000 cebulek kwiatowych: krokusów, narcyzów i tulipanów
Sąsiedzka integracja z grami planszowymi
Sąsiedzka integracja z grami planszowymi
Na Naramkach – serwis informacyjny współredagowany przez mieszkańców Naramowic
Na Naramkach - serwis informacyjny współredagowany przez mieszkańców Naramowic
Charytatywny pchli targ sąsiedzki
Charytatywny pchli targ sąsiedzki - Naramowice
Planujemy Naramowickie targowisko – spotkanie w terenie
Planujemy Naramowickie targowisko - spotkanie w terenie
Ratowanie grabów podczas suszy – podlewanie i ściółkowanie
Ratowanie grabów - Naramowice. Ściółkowanie
Petycja z podpisami 665 osób – zieleń na wschodnich Naramowicach.
Petycja z podpisami 665 osób, w celu stworzenia terenu zieleni na wschodnich Naramowicach.
Jak, gdzie i kiedy głosować w wyborach do Rady Osiedla?

Wybierz swoich radnych osiedlowych

Oddając głosy w wyborach do Rady Osiedla Naramowice, masz istotny wpływ na to, jak rozwija się Twoja najbliższa okolica.

Masz aż 15 głosów!

Obecność Radnego Miasta Poznania Pawła Sowy w naszym gronie daje gwarancje skutecznej pracy dla Naramowic.

Termin i godziny wyborów do Rad Osiedli

Wybory do Rad Osiedli w Poznaniu na kadencję 2019-2023 odbędą się w niedzielę 24 marca 2019 roku.

Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 8:00-20:00.

Idąc do lokalu wyborczego pamiętaj, by zabrać dowód tożsamości ze zdjęciem.

Gdzie można głosować na radnych?

Na Naramowicach można głosować w trzech lokalach (w zależności od miejsca zamieszkania):

 • Szkoła Podstawowa nr 60, ul. Boranta 2
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, os. Łokietka 104
 • Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Sarmacka 105

Sprawdź gdzie znajduje się Twój lokal wyborczy.

Jak głosować w wyborach do Rady Osiedla?

Wybory do Rady Osiedla umożliwiają głosowanie na więcej niż jedną osobę.

Głosujemy stawiając znak “X” w kratce znajdującej się z lewej strony obok 15 nazwisk wybranych kandydatów.

W związku z tym prosimy Cię o zagłosowanie na wszystkich naszych 15 kandydatów.

Listę naszych nazwisk znajdziesz poniżej.

Nasi kandydaci do Rady Osiedla Naramowice
Krzysztof-BINIEK-kandydat-rada-osiedla-naramowice

Krzysztof BINIEK
(47 lat)

Ekonomista z zawodu, agent ubezpieczeniowy, działkowiec w Polskim Związku Działkowym, wiceprezes Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Sypniewo w Poznaniu. Amator fotografii. Chce współpracować z ogrodami działkowymi na terenie osiedla. Zajmie się także poprawą oświetlenia, modernizacją infrastruktury drogowej i utworzeniem ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Naramowickiej. Na terenach zielonych Naramowic pragnie stworzyć ogród działkowy.

Paulina-DEGORSKA-kandydat-rada-osiedla-naramowice

Paulina DEGÓRSKA
(27 lat)

Na co dzień pracownik finansowy w korporacji. Radna dwóch kadencji Rady Osiedla Naramowice. Mieszkanka Wilczego Młyna. Działaczka na rzecz transportu w Naramowicach. Jedna z pomysłodawców i autorów linii autobusowej nr 78 oraz nocnej nr 248. Stale zabiega o stworzenie nowych połączeń transportu publicznego oraz rozwiązań komunikacyjnych dzielnicy. W kolejnej kadencji chce koordynować budowę trasy tramwaju na Naramowice.

Weronika-DUDEK-kandydat-rada-osiedla-naramowice

Weronika DUDEK
(22 lata)

Pracuje w branży nieruchomości. Z Naramowicami związana jest od czterech lat. Brała udział w staraniach o nową stację roweru miejskiego na naszym osiedlu. Aktywnie wspiera działania na rzecz zieleni miejskiej. Interesuje się architekturą, podróżami i fotografią. Chciałaby stworzyć na Naramowicach ogród społeczny, łączący osoby lubiące zieleń i zainteresowane wydarzeniami kulturalnymi. Wierzy, że ta inicjatywa będzie sprzyjała integracji mieszkańców.

Anna-GIZYCKA-kandydat-rada-osiedla-naramowice

Anna GIŻYCKA
(33 lata)

Pedagog, socjolog i trener a prywatnie szczęśliwa mama i partnerka. Od wielu lat pracuje z ludźmi i towarzyszy im w rozwoju. Współtworzyła jedną z poznańskich świetlic środowiskowych, miejsce spotkań sąsiedzkich oraz Poznańskie Centrum Wolontariatu w 2018 roku. Zawodowo inspiruje instytucje i organizacje z Wielkopolski do wspólnego działania na rzecz mieszkańców. Marzy o przyjaznym, otwartym i atrakcyjnym domu sąsiedzkim na Naramowicach.

Artur-GORWA-kandydat-rada-osiedla-naramowice

Artur GORWA
(37 lat)

Od urodzenia mieszka w stolicy Wielkopolski – od dwunastu lat przy ul. Rubież. Z wykształcenia finansista – ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. Działa społecznie  jako członek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej oraz jako skarbnik w Radzie Rodziców. Jest otwarty na potrzeby mieszkańców. W Radzie Osiedla chciałby zająć się poprawą infrastruktury drogowej – w zakresie ulic i chodników. Chce wspierać Radę wiedzą z zakresu finansów.

krzysztof-kaczynski-kandydat-rada-osiedla-naramowice

Krzysztof KACZYŃSKI
(40 lat)

Przedsiębiorca. Mieszkaniec Poznania od urodzenia. Z Naramowicami związany blisko połowę życia. Aktywnie uczestniczy w lokalnych inicjatywach. Chce skupić się na integracji sąsiedzkiej na płaszczyźnie kulturalno-sportowej. Zwolennik stworzenia Sąsiedzkiego Domu Kultury. Będzie lobbował m.in. w sprawie budowy boiska piłkarskiego wraz z bieżnią lekkoatletyczną. Jeden z jego celów to organizacja sportowych Mistrzostw Naramowic dla dorosłych i dzieci.

Tomasz-KLEMENCZAK-kandydat-rada-osiedla-naramowice

Tomasz KLEMENCZAK
(59 lat)

Był pierwszym przewodniczącym zarządu powstałej w 1996 roku Rady Osiedla Łazarz. Od 19 lat mieszka na Naramowicach, gdzie aktywnie zabiega o ład, porządek i logiczne wykorzystanie potencjału dzielnicy. W obecnej Radzie Osiedla pracuje od trzech lat. Stara się działać na rzecz ograniczenia bałaganu na ulicach. Wsłuchuje się w potrzeby mieszkańców, stawia na współpracę i jest dobrym duchem wszelkich działań radnych i komunikacji z otoczeniem.

Joanna-KRAUS-kandydat-rada-osiedla-naramowice

Joanna KRAUS
(39 lat)

Mieszka na Naramowicach 10 lat. Działa we Wspólnocie Mieszkaniowej, wspiera działania grupy w sprawie służebności gruntowej, uczestniczy w akcjach integrujących naszą dzielnicę. W Radzie Osiedla chce zająć się integracją mieszkańców, organizacją spotkań, poprawą bezpieczeństwa, zwłaszcza w ciągu ul. Naramowickiej. Zależy jej na uporządkowaniu terenu naszej dzielnicy, stworzeniu i dbaniu o zieleń i miejsca rekreacyjne dla mieszkańców.

Kevin-MALINSKI-kandydat-rada-osiedla-naramowice

Kevin MALIŃSKI
(21 lat)

Mieszkaniec Naramowic od 14 lat. Studiuje stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od najmłodszych lat działa w stowarzyszeniach i samorządach uczniowskich, a ostatnio w Stowarzyszeniu “Młodzi Demokraci”. Ma pasję, energię i pragnie działać na rzecz społeczności lokalnej. W Radzie Osiedla chce być silnym głosem ludzi młodych, którym zależy na rozwoju osiedla i tworzeniu przyjaznej przestrzeni do życia.

Maciej-MICHALSKI-kandydat-rada-osiedla-naramowice

Maciej MICHALSKI
(34 lata)

Mieszka z rodziną na Naramowicach od 12 lat. Z zawodu architekt. Działa na rzecz poprawy rozwiązań komunikacyjnych i bezpieczeństwa, szczególnie najmłodszych użytkowników dróg. Założyciel inicjatywy „Tereny zielone dla Wschodnich Naramowic”. Zabiega o utworzenie nowego miejsca sportu i rekreacji. Autor zwycięskiego projektu PBO: „Naramowicka bezpieczna dla pieszych”, w ramach którego wszystkie przejścia dla pieszych zostaną w tym roku doświetlone.

Marta-NOWAK-kandydat-rada-osiedla-naramowice

Marta NOWAK
(38 lat)

Od dziecka mieszka na Naramowicach, mama dwójki pociech. Ukończyła geografię oraz organizację i zarządzanie w administracji publicznej. Zawodowo związana z samorządem lokalnym. Współtworzy grupy “Naramowice Biegają” i “Służebność gruntowa na Błażeja”. Aktywnie uczestniczy w inicjatywach społecznych, takich jak: podlewanie grabów, sprzątanie świata, kręcimy kilometry.
Chciałaby zadbać o czystość, bezpieczeństwo oraz infrastrukturę naszej dzielnicy.

Pawel-PERZ-kandydat-rada-osiedla-naramowice

Paweł PERZ
(52 lata)

Mieszkaniec osiedla Władysława Łokietka. Członek Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2016-2019, Członek Rady Osiedla Łokietka PSM 2018-2022. Zaangażuje się w tworzenie parku osłonowego pomiędzy osiedlem Łokietka a Nową Naramowicką. Będzie pracował na rzecz współpracy osiedla Łokietka z Radą Osiedla Naramowice. Interesuje się sprawami społecznymi, projektami rewitalizacyjnymi oraz integracją społeczną.

Pawel-Sowa-kandydat-rada-osiedla-naramowice

Paweł SOWA
(38 lat)

Mieszkaniec Naramowic od 30 lat. Aktualny członek Rady Miasta Poznania. Zaangażowany w zabiegi o tereny zielone (autor projektu do budżetu obywatelskiego Parku Przy Żurawińcu), infrastrukturę (tramwaj i Nową Naramowicką) i poprawę bezpieczeństwa (doświetlanie przejść dla pieszych). Będzie lobbował w Urzędzie i Radzie Miasta o pieniądze na inwestycje dla Naramowic, które znacząco pozwolą poprawić komfort życia mieszkańców.


Katarzyna-STRZYZ-SOBANSKA-kandydat-rada-osiedla-naramowice

Katarzyna STRZYŻ-SOBAŃSKA
(41 lat)

Specjalista ds. marketingu i komunikacji, grafik projektowy, zawodowo związana z samorządem lokalnym. Stworzyła i prowadzi społecznie lokalny serwis informacyjny www.nanaramkach.pl. Mieszka od 15 lat na Naramowicach i zna lokalne problemy. Zamierza działać na rzecz otwartej i skutecznej komunikacji prac Rady Osiedla. Zależy jej na rozwoju dostępnych usług, w tym powstaniu domu kultury a także na porządku reklamowym w naszym otoczeniu.

Anna-Tratnerska-Baranowska-kandydat-rada-osiedla-naramowice

Anna TRATNERSKA-BARANOWSKA
(34 lata)

Z wykształcenia artystka, z zawodu project manager, a z pasji wolontariuszka. Od 17 lat działa w stowarzyszeniach – jako alumn, trener i mentor. Pracuje na rzecz kultury, edukacji, integracji i aktywizacji mikrospołeczeństw oraz osób z niepełnosprawnością. Działając lokalnie stawia na kontakt z ludźmi. Jej celem jest polepszenie komunikacji i współpracy między Radą Osiedla a mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i biznesem.

Wspólne Naramowice – o nas

Od lat mieszkamy na Naramowicach – znamy problemy osiedla i aktywnie działamy na rzecz lepszej przyszłości tego miejsca.

Jest nas piętnaścioro – dokładnie tylu, ilu w najbliższych wyborach do Rady Osiedla możesz wskazać na karcie do głosowania.

Łączymy bogactwo doświadczeń zawodowych z wielu branż oraz z działalności społecznej. Mamy za sobą wiele inicjatyw lokalnych, które zrealizowaliśmy z sukcesem. Zapał, pomysły, entuzjazm do wspólnej pracy – to nas łączy.

Wierzymy, że dzięki Waszym głosom, już od 24 marca będziemy mogli razem z Wami szerzej działać na rzecz naszych wspólnych Naramowic.

Napisz do nas

Dołącz do nas